Din varukorg
Axel Einar Hjorth
Av Christian Björk, Thomas Ekström och Eric Ericson

Axel Einar Hjorth var under åren 1927-1938 chefsarkitekt på Nordiska Kompaniet, den viktigaste positionen för en möbelarkitekt under mellankrigstiden. Hans exklusiva möbelformgivning hade också en framträdande plats på den tidens stora nationella och internationella utställningar. Det var en period präglad av förändrade stilideal, från luxuös klassicism till stram funktionalism. Axel Einar Hjorth deltog i denna estetiska omdaning, men hans arbeten var unika och ibland säregna och inte sällan hårt kritiserade. Som tongivande möbelarkitekt spelade han en viktig roll för den svenska formgivningens internationella genombrott och goda rykte. Trots detta har den svenska designhistorien inte uppmärksammat honom efter förtjänst. Boken ger en bred översikt över Axel Einar Hjorths karriär från 1918 till 1950-talet.

Omfång: 144
Utförande: Färg
Format: Pocketformat
ISBN: 978-91-86593-18-6
Pris: 49 kr