Tag Archives: Walter Hirsch

Walter Hirsch

Walter Hirsch (1934-2012) är en av de ledande gestalterna i svensk fotografihistoria. Med sitt säreget filmiska stillbildsfotografi kom han att bilda skola för generationer av svenska fotografer från slutet av 1960-talet och fram till idag. 1968 ställde han ut på Moderna Museet i Stockholm och blev därmed den första fotograf som fått en egen separatutställning där. Nu kommer boken med hans bilder i en specialutgåvan. “Walter Hirsch – Fotografier 1960-2003″ är en numrerad box i 99 exemplar med ett gelatinsilverfotografi av Walter Hirsch.

walter_hirsch_fotograf_bok_arenaBoken kommer ut på bokförlaget Arena. Klicka här för mer information.

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us