Tag Archives: Ulf Lundin

Ulf Lundin ställer ut på Galleri Magnus Karlsson

Huvudverket i utställningen är videon 5–9. Där får vi följa det vardagliga arbetet på ett kontor i Stockholm. Verket är filmat på avstånd vid upprepade tillfällen under dygnets mörka timmar. Råmaterialet har sedan redigerats digitalt till en 27 minuter obruten kameraåkning. Det som där sker samtidigt kan i själva verket ha ägt rum vid helt skilda tillfällen med månaders mellanrum. Resultatet är en komprimerad vardaglighet där tid och rum manipulerats. Ulf Lundin är inte ute efter att porträttera kontorsarbetarna som skildras i 5–9, utan blicken vänds tillbaka mot oss alla. – Hur lever vi våra liv

Utställningen på pågår 22.8-29-9 2013 på Galleri Magnus KarlssonFredsgatan 12 i Stockholm. Ulf Lundin_magnus_karlsson_orosdi_back

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us