Tag Archives: Tack på förhand

Tack på förhand av Eric Ericson

SL förflyttar dagligen sjuhundratusen individer till och från olika platser. I denna process är alla viktiga, oavsett ålder, hudfärg, religion eller kön. Ingen utesluts ur systemet, så länge personen i fråga är nykter, följer befintliga regler och undviker att uppträda aggressivt. Att försöka undslippa det kollektiva ansvar som förflyttning i de olika fordonen innebär är ett svek mot övriga deltagare. Inför tåget är alla lika och den som står i vägen får skylla sig själv.

I det underjordiska systemet strävar väktare och SLFK – SL:s frivilliga kontrollanter – efter ett trevligare och tryggare närområde. Föraren av KLX-2016 kämpar för att samla tillräckligt med föda till sin maskin, samtidigt som spärrvakten, Hammarby-Bosse, Sonja, Jan Olsson, Tony med stort T, Ulf Trolle af Bonde med fler försöker skapa någon slags mening i en alltför ansvarstyngd och formalistisk tillvaro.

Eric Ericson har tidigare bland annat skrivit den hyllade klassikern Brev till sam­hället, varit pjäsförfattare till Dramatens uppsättning av Brev från Eric Ericson, arbetat med inslag för Sveriges radio, gjort sällskapsspel och dokumenterat den syriska ruinstaden Palmyra.

Tack på förhand utkommer i oktober. Eric_Ericson_tack_pa_forhand_orosdi-back

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us