Tag Archives: Stockholmsutställningen 1930

Möbel av Axel Einar Hjorth

Axel Einar Hjorth (1888-1959) var under åren 1927-1938 chefarkitekt på Nordiska Kompaniet som under mellankrigstiden var en av Sveriges främsta tillverkare av möbler. Under AE Hjorts tid som chefarkitekt på varuhuset visades hans möbler på ett flertal stora utställningar både i Sverige och utomlands: New York 1927, Barcelona 1929, Stockholmsutställningen 1930, London 1931 och på världsutställningarna i Chicago 1933, Bryssel 1935 och Paris 1937. Utöver möbler ritade även Hjorth ett flertal inredningar till hotell, biografer, butiker och restauranger – tyvärr finns ingen av dessa inredningar kvar idag.

1938 slutade Axel Einar Hjorth på NK och satsade på sin egna verksamhet med tillhörande butik på Kungsgatan 30 i Stockholm. Året efter öppnandet av butiken bröt andra världskriget ut, något som påverkade Hjorths verksamhet negativt och efter bara några år lades butiken ner. Axel Einar Hjorths karriär som möbelformgivare slutade senare som anställd på ASKI som tillverkade kontorsmöbler – där han arbetade fram tills sin död 1959.

Bilden visar skåpet Louis - utställt på Världsutställningen i Barcelona 1929 och ritat av AE Hjorth och tillverkat på Nordiska Kompaniets verkstäder i Nyköping. Våren 2002 såldes skåpet för över en miljon kronor på Bukowskis och är fram till idag den dyraste 1900-tals möbel som sålts på auktion i Norden.

Orosdi-Backs bok om formgivaren Axel Einar Hjort ingår i förlagets bokserie Svenska arkitekter och formgivare.

Axel_Einar_hjorth_Nordiska_Kompaniet_mobel

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us

Konstnär och möbelformgivare

Erik Chambert (1902–1988) var verksam som konstnär och möbelformgivareerik_chambert_orosdi_back. Han utbildade sig på Högre Konstindustriella Skolan och tog examen 1925. Sitt genombrott som möbelarkitekt fick han på Stockholmsutställningen 1930 där han ställde ut en inredning som han ritat för Norrköpings stadsarkitekt Kurt von Schmalensee. Parallellt med att rita möbler, inredningar och tygmönster arbetade han med sin konst. Bland annat ställde han ut i Paris på galleri Colette Allendy och på Salon des Réalités Nouvelles och fick goda recensioner i pressen.

Ylva Hillström skrev om Erik Chambert för Moderna museets utställning i Stockholm 2009. “Från och med slutet av 1960-talet är plexiglaskompositioner dominerande i Chamberts konstnärskap. Arbetet med plexi tog fart när han ombads göra multiplar till Konstfrämjandets satsning Multikonst 1967. Till skillnad från de allra flesta av Multikonst-konstnärerna lämnade Chambert inte bort tillverkningen av de 100 exemplaren till någon annan. Han gjorde alla Damen med hunden själv, även om han rationaliserade processen så långt det gick. Hantverket ville han aldrig kompromissa med.”

Mer information om Erik Chambert finns på hemsidan: www.erikchambert.se

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us