Tag Archives: Röhsska museet

Serietillverkad Picasso

Under sextio- och sjuttiotalet designade den spanska konstnären Pablo Picasso (1881-1973) över 600 föremål för den franska keramikverkstaden Madoura. Picassos omfattande keramikproduktion är ett intressant exempel på hur modernismens konstnärer ofta rörde sig utanför bildkonstens traditionella ramar och gick in på konsthantverkets eller formgivningens område. Under sommaren ställer Röhsska museet ut ett 70-tal serietillverkade keramikföremål ur Picassos produktion.  utstallning_picasso_keramik

Klicka här för mer information på Röhsska museet hemsida. 

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us

Bok om formgivaren Bruno Mathsson utkommer i juli

Bruno Mathsson (1907-­1988) är internationellt en av Sveriges mest kända formgivare. 1936 ställde han ut på Röhsska museet i Göteborg och fick ett stort genombrott med sina funktionalistiska och modernistiska möbler. Året efter deltog han i utställningen Paris Expo och belönades med Grand Prix, något som resulterade i att Museum of Modern Art i New York 1939 beställde hans möbler till en tillbyggnad. Samma år fanns hans möbler representerade på världsutställningen i New York och Golden Gate-utställningen i San Francisco. Hans möbler och arkitektur är tidlös och lika aktuell idag.

Boken är skriven av journalisten och författaren Hedvig Hedqvist som har skrivit ett flertal böcker om formgivning och arkitektur, samt varit mångårig designskribent på Svenska Dagbladet.

Bruno_Mathsson_bok_formgivareDenna bok ingår i Orosdi-Backs serie Svenska arkitekter och formgivare.

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us

Pablo Picasso på Röhsska museet

Under sommaren visar Röhsska museet ett 70-tal keramikföremål ur Pablo Picasso keramikproduktion, producerade i begränsade upplagor åren 1948–1971. På utställningen visas också ett 20-tal affischer och linoleumsnitt som Picasso utförde i samband med keramikproduktionen och för de utställningar i vilka den visades. För mer information på museets hemsida, klicka här. 

Utställningen pågår 17 maj till 28 september.
picasso_konstnar_keramik_utstallning

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us

Tack för ordet

HC_Ericson_grafisk_formHans Christer Ericson (1945-2012) blev 2002 den första grafiske formgivaren som tilldelades Torsten och Wanja Söderbergs pris. Röhsska museet visar i minnesutställningen Tack för ordet ett urval av HC Ericsons gärning parallellt med den isländske grafiske formgivaren Hjalti Karlsson, 2013 års mottagare av Torsten och Wanja Söderbergs pris, något som öppnar såväl för intressanta jämförelser mellan två konstnärskap ur skilda generationer som för ett möte med analoga respektive digitala världar. Utställningen pågår 5 Nov 2013 – 5 jan 2014.

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us

Lejonet och draken

Anspråkslöst i skymundan, bredvid en brandsläckare i Röhsska Museets museibutik finns en relief från Babylon. Det är en av två babyloniska reliefer som Röhsska Museet förvärvade 1931 från Staatliche Museum i Berlin och som ursprungligen härstammar från de tyska utgrävningarna i Babylon. Från början antogs det att lejonreliefen var ett av de lejon från processionsgatan som ledde fram till Marduktemplet i Babylon. Senare blev det dock klargjort att Röhsska Lejon_drake_babylon_museum_tempel_ishtarmuseets lejon härstammar från fasaden till Nebukadnessar den andres tronsal (604–562 f Kr).

På en liten skylt som någon har skrivit ut, kan den som är intresserad bland annat läsa att den största skillnaden mellan lejonen från tronsalen och de från processionsgatan är att de förra håller svansen upplyft och de senare den sänkt, och att lejonet symboliserar den assyrisk-babylonska gudinnan Ishtar, identifierad med den sumeriska Inanna, och att drakreliefen som hänger lika blygsamt på andra sidan rummet är överguden Marduks heliga djur, och att drakreliefen härstammar från Ishtarporten, den största porten i stadsmuren som omgav Babylon och utgjorde entrén till staden.

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us

Bokstavsskulptur av HC Ericson

Parallellt med utställningen av årets mottagare av Torsten och Wanja Söderbergs priset som går till den isländske grafiska formgivaren Hjalti Karlsson så kommer ett urval av HC Ericsons alster att visas på Röhsska museet. År 2002 tillföll priset dåvarande professorn vid Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg, HC Ericson, som gick bort i december 2012. Med anledning av detta kommer ett urval av HC Ericsons alster att visas på Röhsska museet från den 4 november. HC_Ericson_orosdi_back

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us