Tag Archives: Puss

Lena Svedberg på Moderna Museet

Lena_Svedberg_utstallning_modernaSå här skriver Moderna Museet om den kommande utställningen:

Lena Svedberg (1946-72) är mest känd för sin medverkan i den radikala satiriska tidningen Puss 1968-74, men hennes konstnärskap var större än det som rymdes på dess sidor. För ungdomsbiennalen i Paris 1969 gjorde hon verket Herr Aldman – Superhero av världsalltet.

Berättelsen om Aldman är en satir i serieform om mellanöstern som en lokal spelplats för globala (politiska såväl som ekonomiska) intressen. En oljeledning leder verkets antihjälte till en marknadsplats i Beirut där företrädare för USA, Sovjetunionen, Israel, Palestina, Egypten, Frankrike, Sydafrika och Etiopen med flera konspirerar. Då liksom nu pågår en smutsig kamp om pengar och makt i Mellanöstern, ett faktum som tillsammans med Svedbergs myllrande groteska bildspråk gör verket på samma gång tidstypiskt och dagsaktuellt. 

Herr Aldman – Superhero av världsalltet består av 57 teckningar och collage vilket gör det till Lena Svedbergs största och mest komplexa arbete. Trots att det sedan 1970 finns i Moderna Museets samling är verket okänt för de flesta; eftersom det varit i dåligt skick har det inte visats på över 30 år. Efter restaurering är verket nu redo att återupptäckas av publik och i samband med utställningen publiceras det också som seriebok genom Galago/Moderna Museet. Tillsammans utgör utställningen och boken en välförtjänt närläsning av det fascinerande verket.

Utställningen pågår 17 maj till 12 oktober 2014. För mer information på Moderna Museets hemsida, klicka här.

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us

Release för Hjärnströms nya dubbelnummer av Underground

puss_ronnells_bok_orosdi_backRelease för Hjärnströms nya dubbelnummer av Underground på Rönnells antikvariat onsdagen 21:a augusti. Under kvällen leder Ulrika Knutsson ett samtal om undergroundtidskriften Puss (1968-1974). Medverkande i panelen är Carl Johan De Geer, Christer Themptander, Karin Frostensson, Leif Katz och Rickard Johansson.

Underground syftade ursprungligen på de illegala tidningar motståndsrörelserna i Holland och Frankrike spred under den tyska ockupationen. Underground signalerade revolt, vilket passade en ungdomlig och upprorisk motkultur. Det underjordiska rymmer en paradox: när dess idéer och förhållningssätt kommer upp till ytan och vinner allmänt gehör, upphör det att var underjordiskt, blir en del av det rådande normsystemet, vars skugga bildar en ny underjordisk motkultur. En slags tankens tunnelbana, där Tes ger sig ner för rulltrapporna för att lockad av sin Antites färdas till en okänd station med en ny och främmande terräng ovan jord.

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us

Bok om Lars Hillersberg

lars_hillersberg_kulturhuset_orosdi_back2Lars Hillersberg (1937–2004) ägnade en stor del av sin konstnärliga gärning åt satiren. Som forum hade han främst egenproducerade tidskrifter och böcker. 1968 startade han tidskriften Puss som senare följdes av Utslag och Gatskrikan. Bland övriga publikationer märks Spekulation, Vi lyssnar på rörelsen och 50-talet. Han blev känd som en obekväm sanningssägare och väckte ofta starka reaktioner. Som han själv uttryckte saken: ”satir är de smaklösas konst.” 10 juni kommer boken Lars Hillersberg. Missa inte utställningen på Kulturhuset i Stockholm som pågår 15 juni till 15 september.

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us