Tag Archives: New York 1939

Josef Frank och världsutställningen i New York 1939

“1939 inreder Josef Frank tillsammans med Estrid Ericson ett av vardagsrummen i den svenska paviljongen, denna gång ritad av arkitekten Sven Markelius, på den omsusade världsutställningen i New York med tema The World of Tomorrow. Franks-Ericsons ”studio” är mycket fotogenisk med sitt svart- och vitrutiga golv och geometriska mönster på soffan. Interiören uppmärksammas av amerikansk press som Swedish Modern. Rummet inbjuder till att avporträtteras fotografiskt vilket säkert var ett mål.”

Från den kommande pocketboken om Josef Frank skriven av Hedvig Hedqvist. Boken ingår i Orosdi-Backs serie Svenska arkitekter och formgivare.

josef_frank_new_york_1939_orosdi_back

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us