Tag Archives: Moderna museet

Lena Svedberg på Moderna Museet

Lena_Svedberg_utstallning_modernaSå här skriver Moderna Museet om den kommande utställningen:

Lena Svedberg (1946-72) är mest känd för sin medverkan i den radikala satiriska tidningen Puss 1968-74, men hennes konstnärskap var större än det som rymdes på dess sidor. För ungdomsbiennalen i Paris 1969 gjorde hon verket Herr Aldman – Superhero av världsalltet.

Berättelsen om Aldman är en satir i serieform om mellanöstern som en lokal spelplats för globala (politiska såväl som ekonomiska) intressen. En oljeledning leder verkets antihjälte till en marknadsplats i Beirut där företrädare för USA, Sovjetunionen, Israel, Palestina, Egypten, Frankrike, Sydafrika och Etiopen med flera konspirerar. Då liksom nu pågår en smutsig kamp om pengar och makt i Mellanöstern, ett faktum som tillsammans med Svedbergs myllrande groteska bildspråk gör verket på samma gång tidstypiskt och dagsaktuellt. 

Herr Aldman – Superhero av världsalltet består av 57 teckningar och collage vilket gör det till Lena Svedbergs största och mest komplexa arbete. Trots att det sedan 1970 finns i Moderna Museets samling är verket okänt för de flesta; eftersom det varit i dåligt skick har det inte visats på över 30 år. Efter restaurering är verket nu redo att återupptäckas av publik och i samband med utställningen publiceras det också som seriebok genom Galago/Moderna Museet. Tillsammans utgör utställningen och boken en välförtjänt närläsning av det fascinerande verket.

Utställningen pågår 17 maj till 12 oktober 2014. För mer information på Moderna Museets hemsida, klicka här.

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us

Cindy Sherman på Moderna Museet

Utställningen Cindy ShermanCindy_Sherman_Moderna_museet_utstallning – Untitled Horrors är den första omfattande utställningen med Shermans verk i Stockholm. På Moderna Museet visas de tidigaste serierna fram till societetsporträtten och muralbilderna av idag. Utställningen som är kurerad av Daniel Birnhaum, Lena Essling, Gunnar B. Kvaran och Hanne Beate Ueland pågår från och med 19 oktober 2013 till 19 januari 2014.

Klicka här för mer information på Moderna Museets websida.

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us

Konstnär och möbelformgivare

Erik Chambert (1902–1988) var verksam som konstnär och möbelformgivareerik_chambert_orosdi_back. Han utbildade sig på Högre Konstindustriella Skolan och tog examen 1925. Sitt genombrott som möbelarkitekt fick han på Stockholmsutställningen 1930 där han ställde ut en inredning som han ritat för Norrköpings stadsarkitekt Kurt von Schmalensee. Parallellt med att rita möbler, inredningar och tygmönster arbetade han med sin konst. Bland annat ställde han ut i Paris på galleri Colette Allendy och på Salon des Réalités Nouvelles och fick goda recensioner i pressen.

Ylva Hillström skrev om Erik Chambert för Moderna museets utställning i Stockholm 2009. “Från och med slutet av 1960-talet är plexiglaskompositioner dominerande i Chamberts konstnärskap. Arbetet med plexi tog fart när han ombads göra multiplar till Konstfrämjandets satsning Multikonst 1967. Till skillnad från de allra flesta av Multikonst-konstnärerna lämnade Chambert inte bort tillverkningen av de 100 exemplaren till någon annan. Han gjorde alla Damen med hunden själv, även om han rationaliserade processen så långt det gick. Hantverket ville han aldrig kompromissa med.”

Mer information om Erik Chambert finns på hemsidan: www.erikchambert.se

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us