Tag Archives: Le Gun

Bok av Le Gun

I en fabrikslokal i området Hackney i östra London verkar konstnärskollektivet Le Gun. På lagret, bakom ateljéerna, står en gammal tryckpress där det trycks böcker, affischer och tidningar. Bland dessa trycksaker återfinns antologin Le Gun. Den har hittills utkommit med fyra nummer och innehåller surrealistiska bilder, dikter och berättelser. Le Gun grundades 2004 på en konsthögskola i London. Idag består gruppen huvudsakligen av fem personer: Steph von Reiswitz, Robert Rubbish, Neal Fox, Bill Bragg och Chris Bianchi. I lokalen sitter även Matthew Appleton och Alex Wright som gör den grafiska formen, samt andra konstnärer, designers och berättare av olika slag. Deras arbeten har fått stor uppmärksamhet i engelsk press. Tidningen The Eye skrev följande inför en samlingsutställning i London 2008: “Over the past year the Le Gun members have managed to continue their distinctly independent approach while balancing the pressures of economic survival and creative autonomy with a wry sense of humour.” Le_Gun_bok_bocker_orosdi_back

Orosdi-Backs bok kan ses som en gemensam skissbok från kollektivet kring Le Gun, och fungerar som en introduktion till deras arbeten. Antologin består av texter, illustrerade noveller och tecknade serier. Boken är en 200-sidig samling med det bästa från de hittills utgivna antologierna. Boken är delvis på engelska och utkom i oktober 2010, då kollektivet deltog i en grupputställning i Stockholm.

Klicka här för att köpa boken.

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us