Tag Archives: Keramik

Pablo Picasso på Röhsska museet

Under sommaren visar Röhsska museet ett 70-tal keramikföremål ur Pablo Picasso keramikproduktion, producerade i begränsade upplagor åren 1948–1971. På utställningen visas också ett 20-tal affischer och linoleumsnitt som Picasso utförde i samband med keramikproduktionen och för de utställningar i vilka den visades. För mer information på museets hemsida, klicka här. 

Utställningen pågår 17 maj till 28 september.
picasso_konstnar_keramik_utstallning

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us

Eva Hild

Vi fascineras över Eva Hilds non-figurativa keramikskulpturer. De fragila skulpturerna känns nästan som något naturen har skapat. Eller som mikroskopiska objekt som förstoras miljontals gånger.
eva_hilde_blogg_2_orosdi_back

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us