Tag Archives: Harald Wadsjö

Balkongräcke från Näfveqvarns bruk formgivet av Harald Wadsjö 1925

harald_wadsjoe_orosdi_backNäfveqvarns bruk (Nävekvarns Bruk) gjorde succé på Hemutställningen 1917, Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 och världsutställningen i Paris 1925. Ingen annan svensk industri har haft så omfattande kontakter med formgivare och så varierad produktion. Bruket samarbetade med rad arkitekter och skulptörer som till exempel Gunnar Asplund, Folke Bensow, Olof Hult, Carl Hörvik, Sven Markelius, Ture Ryberg, Uno Åhren, Erik Grate, Ivar Johnson och Anna Petrus. Näfveqvarns bruk bar fram tidens estetik ”Swedish Grace” och satte svensk design på den internationella kartan. I Stockholm kan se man Harald Wadsjös balkongräcken på ett flertal hus, bland annat på Långholmsgatan, Birger Jarlsgatan, Hantverkargatan och Jacob Westinsgatan. Boken om Näfveqvarns bruk skriven av Christan Björk kommer i augusti.

Klicka här för mer information om boken om Nävekvarns Bruk.

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us