Tag Archives: Eva Hild

Eva Hild

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us

Vi fascineras över Eva Hilds non-figurativa keramikskulpturer. De fragila skulpturerna känns nästan som något naturen har skapat. Eller som mikroskopiska objekt som förstoras miljontals gånger.
eva_hilde_blogg_2_orosdi_back