Tag Archives: Erik Chambert

Konstnär och möbelformgivare

Erik Chambert (1902–1988) var verksam som konstnär och möbelformgivareerik_chambert_orosdi_back. Han utbildade sig på Högre Konstindustriella Skolan och tog examen 1925. Sitt genombrott som möbelarkitekt fick han på Stockholmsutställningen 1930 där han ställde ut en inredning som han ritat för Norrköpings stadsarkitekt Kurt von Schmalensee. Parallellt med att rita möbler, inredningar och tygmönster arbetade han med sin konst. Bland annat ställde han ut i Paris på galleri Colette Allendy och på Salon des Réalités Nouvelles och fick goda recensioner i pressen.

Ylva Hillström skrev om Erik Chambert för Moderna museets utställning i Stockholm 2009. “Från och med slutet av 1960-talet är plexiglaskompositioner dominerande i Chamberts konstnärskap. Arbetet med plexi tog fart när han ombads göra multiplar till Konstfrämjandets satsning Multikonst 1967. Till skillnad från de allra flesta av Multikonst-konstnärerna lämnade Chambert inte bort tillverkningen av de 100 exemplaren till någon annan. Han gjorde alla Damen med hunden själv, även om han rationaliserade processen så långt det gick. Hantverket ville han aldrig kompromissa med.”

Mer information om Erik Chambert finns på hemsidan: www.erikchambert.se

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us