Tag Archives: Bo Christian Larsson

Skulptur av Bo Christian Larsson

“Ett objekt tillskrivs symbolens representation genom att laddas med, tas över av och ingå en symbios med en idé, en idé som sen formar vår bild av världen. Istället för att ta symbolerna för givet, vänder BCL på dem tills vi inte längre vet var vi har dem. De kläs av sin kulturella laddning, men tillskrivs samtidigt möjligheten till tusen andra. I Ett skepp i nöd är symbolen bokstavligen omkullvänd, skeppet står med aktern ner i ett rangligt försök till förankring. Skeppet är en farkost, ett objekt som förkroppsligar rörelsen från en punkt till en annan. Skrovet rymmer en vitmålad stad – kyrkor och oljeraffinaderier – ett monument över ett strandat samhälle, så fast i bilden av sig självt att det inte förmår se att det tappat sin navigation.

Bo Christian Larsson låter konsten vara ett språk som fungerar bortom vårt logiska tänkande. Konsten är ett mentalt tillstånd, en berättelse om hur vi erfar världen och hur vi kan erfara den. Här är skeppet inte en farkost längre, eller så är den det men färdas vertikalt. Det är upp till oss att kliva in, att upptäcka världen bortom de riter, symboler och strukturer vi definerat den med.”

Utdrag av Sara Skoglunds text om Bo Christian Larsson i samband med hans utställning i Stockholm 2012.bo_christian_larsson_skulptur_orosdi_back

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us