Tag Archives: Anders Krisar

Anders Krisár på galleri Christian Larsen

Anders Krisárs utställning Flesh Mirror på galleri Christian Larsen består av ett flertal nya skulpturer och fotografiska arbeten. På utställningen visas bland annat ett nytt större verk ”Mirror Man” som illustrerar hur skapandet av människans jag är totalt beroende av omgivningen.

Anders Krisár är född 1973 och är verksam i Stockholm. Just nu är han även aktuell med samlingsutställningen Leiblichkeit und Sexualität i Votivkirche i Wien, tillsammans med konstnärer som Doug Aitken, Erwin Wurm, Takashi Murakami och Damien Hirst.

Klicka här för mer information om utställningen på galleriets websida. blog_folkfest_mall

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us

Thomas Millroth recenserar Anders Krisar

“Den känslomässiga laddningen i Anders Krisárs utställning är omedelbar, men samtidigt stilla som efter en ritual. På golvet ligger en man och en kvinna uppbyggda av kläder. Plagg inuti plagg med barnkläderna innerst. Mannen avslutas med en strikt kostym, kvinnan har allt ut och in, trosor och bh ytterst.”

Utdrag från Thomas Millroth recension i Sydsvenskan av Anders Krisars utställning på Galleri Thomas Wallner. Klicka här för att läsa recensionenanders_krisar_skulptur_orosdi-back.

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us

Bild från boken om Anders Krisar

Sandhini Poddar skriver i boken: “Det är gripande att följa en intuitiv konstnärs kreativa bana. Anders Krisár avvek redan från början från konstvärldens mainstream och koordinaterna för hans bana står i stället att finna i de mångsidiga och sinsemellan olika världar som graffiti, musikkomposition, reklam och tävlingsschack utgör. Krisár är i huvudsak autodidakt och bestämde sig för att bli bildkonstnär först i sena tjugoårsåldern. Trots att han praktiskt taget omedelbart vann erkännande bland gallerier i Europa och USA förblir hans position i den slutna konstvärlden en outsiders. Krisárs konstnärliga produktion – främst vad gäller skulptur och fotografi – kan uppfattas som hermetisk eller rentav morbid, genom hans sätt att använda avgjutningar, formar och deformering. Likväl har konstnärens poetiska, skickliga och djupt intuitiva uttryckssätt på kort tid resulterat i en samling verk som blottlägger människans fysiska, erfarenhetsmässiga och samhälleliga begär och begränsningar, vilket gör det hela allt igenom mänskligt.” anders_krisar_photo_orosdi_back

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us

Sandhini Poddar skriver i boken om Anders Krisar

blog_folkfest_mall“Det är gripande att följa en intuitiv konstnärs kreativa bana. Anders Krisár avvek redan från början från konstvärldens mainstream och koordinaterna för hans bana står i stället att finna i de mångsidiga och sinsemellan olika världar som graffiti, musikkomposition, reklam och tävlingsschack utgör. Krisár är i huvudsak autodidakt och bestämde sig för att bli bildkonstnär först i sena tjugoårsåldern. Trots att han praktiskt taget omedelbart vann erkännande bland gallerier i Europa och USA förblir hans position i den slutna konstvärlden en outsiders. Krisárs konstnärliga produktion – främst vad gäller skulptur och fotografi – kan uppfattas som hermetisk eller rentav morbid, genom hans sätt att använda avgjutningar, formar och deformering. Likväl har konstnärens poetiska, skickliga och djupt intuitiva uttryckssätt på kort tid resulterat i en samling verk som blottlägger människans fysiska, erfarenhetsmässiga och samhälleliga begär och begränsningar, vilket gör det hela allt igenom mänskligt.”

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us