Bokrelease – Grafisk design: Henrik Nygren

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us

De senaste två decennierna har Henrik Nygren skapat sig ett namn som kompromisslös grafisk designer, med en konsekvens som förmår att väcka både undran och beundran. Bokens texter är skrivna Hedvig Hedqvist, Sara Teleman, Lars Forsberg och Daniel Birnbaum.

Välkomna till Moderna Bar på Moderna Museet i Stockholm  den 12:e september  kl 17.00–23.00. Henrik_Nygren_bok_bocker