Bok om formgivaren Axel Einar Hjorth

Axel Einar Hjorth var under åren 1927-1938 chefsarkitekt på Nordiska Kompaniet, den viktigaste positionen för en möbelarkitekt under mellankrigstiden. Hans exklusiva möbelformgivning hade också en framträdande plats på den tidens stora nationella och internationella utställningar. Det var en period präglad av förändrade stilideal, från luxuös klassicism till stram funktionalism.

Bilden kommer från Christian Björk, Thomas Ekström och Eric Ericson bok om formgivaren Axel Einar Hjorth. stockholm_axel_einar_hjorth

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us

Christians Björks bok Näfveqvarns bruk

Näfveqvarns bruks (Nävekvarns Bruks) design är en höjdpunkt i svensk designhistoria. Från 1910-talet etablerade många formgivare kontakt med industrin och resultatet blev moderna gjutjärnsföremål som urnor, fontäner, parkbänkar och taburetter vilka formgavs med klassiska detaljer från mytologin och arkitektur. Arkitekter som Gunnar Asplund, Folke Bensow, Olof HNafveqvarn_nykoeping_orosdi_back1ult, Carl Hörvik, Sven Markelius och Ture Ryberg, skulptörer som Erik Grate, Ivar Johnson och Anna Petrus var några av brukets formgivare. Bruket gjorde succé under periodens utställningar som Hemutställningen 1917, Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 och världsutställningen i Paris 1925. Ingen annan svensk industri har haft så omfattande kontakter med formgivare och så varierad produktion. Näfveqvarns bruk (Nävekvarns Bruk) bar fram tidens estetik ”Swedish Grace” och satte svensk design på den internationella kartan. Boken kommer i augusti.

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us

Ur Skogen på Moderna Bar

Den 1 mars släpptes boken Ur skogen och nu kör vi en skogsfest med samtal, liveband och musik på Moderna Bar i Moderna Museet. Carl Johan De Geer, Ika Johannesson, Pär Strömberg och Jeanette Steinsland pratar om skogens betydelse för konsten, musiken, litteraturen och populärkulturen. Valdemar Asp med band kommer att framföra låtar från skivan som heter Ur Skogen. Den tillkom under en parallell process med boken och kan ses som en del av den. Toner och melodier som kopplar samman ordlösa historier och stämningar som kommer från en stor och mäktig miljö. Ika Johannesson, Ragnar Persson och Daniel Söderberg spelar skivor. 31 maj, 18.00 – 00.00, Moderna Bar i Moderna Museet. Fri entré. urskogen_orosdi_back

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us