Sara-Vide Ericson på Galleri Magnus Karlsson, While Unconscious 8.11–16.12 2012

Sara-Vide Ericsons arbeten har genomgående kretsat kring mellanmänskliga relationer. En drivkraft har varit att undersöka förståelsen av sitt eget och andras handlande, och att belysa genomgående mönster och allmänmänskliga beteenden. Serien Liar (2010) handlade om känslan av maktlöshet, undergivenhet och oförrätt i en utsatt relation. I sin nya serie målningar, While Unconscious, fokuserar hon istället den enskilda individen och undersöker vår autonomi i förhållande till vårt undermedvetna sara_vide_utstaellning1

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us