Ett sällskapsspel av Lars Arrhenius och Eric Ericson

Välkommen till samhället är ett sällskapsspel för hela familjen. Spelaren startar som nyfödd och vandrar sedan fram genom livet och samhället och kommer under spelets gång i kontakt med myndigheter, känslor, institut och problem. Variationerna är oändliga på hur den enskilda spelarens liv kommer att bli. Spelet är både pedagogiskt och underhållande och bör därför spelas ofta. Spelet utkommer hösten 2012.

Klicka här för att köpa spelet.

blog_spel1

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us

Sandhini Poddar skriver i boken om Anders Krisar

blog_folkfest_mall“Det är gripande att följa en intuitiv konstnärs kreativa bana. Anders Krisár avvek redan från början från konstvärldens mainstream och koordinaterna för hans bana står i stället att finna i de mångsidiga och sinsemellan olika världar som graffiti, musikkomposition, reklam och tävlingsschack utgör. Krisár är i huvudsak autodidakt och bestämde sig för att bli bildkonstnär först i sena tjugoårsåldern. Trots att han praktiskt taget omedelbart vann erkännande bland gallerier i Europa och USA förblir hans position i den slutna konstvärlden en outsiders. Krisárs konstnärliga produktion – främst vad gäller skulptur och fotografi – kan uppfattas som hermetisk eller rentav morbid, genom hans sätt att använda avgjutningar, formar och deformering. Likväl har konstnärens poetiska, skickliga och djupt intuitiva uttryckssätt på kort tid resulterat i en samling verk som blottlägger människans fysiska, erfarenhetsmässiga och samhälleliga begär och begränsningar, vilket gör det hela allt igenom mänskligt.”

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us

Marianne Lindberg De Geers bok Fem pjäser

”Hos MLDG finns det ingen nåd för lata män, men inte heller för kvinnor som skyddar slöhögarnas fotfäste. Gruppdynamikens förtrycksapparat måste nå en upplösning. Då slår det sluttande planets ensamhetskänsla över i ilska, motstånd, tvärvägran och rabiat protest.” Ur förordet av Aase Berg. Marianne Lindberg De Geer har varit verksam som konstnär, scenograf, kostymtecknare och maskör sedan slutet av sjuttio- talet. År 2007 debuterade hon som dramatiker. Denna bok innehåller fem av hennes pjäser som bland annat satts upp på Dramaten och Stockholms stadsteater: Aldrig i livet/No Way, Full Speed Ahead, Jag tänker på mig själv, Tablå och Under belägring. Marianne_Lindberg_De_Geer_blog

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us

Traedmark, en bok med fantasifulla piratkopior av kända varumärken.

blog_trademark_mall

Traedmark är en fotobok med bilderpiratkopierade klockor, solglasögon, motorcyklar, parfymer och kläder. Med varumärken som Rqlex, Gasio, Bratling, Abidos och Amorni dyker frågan upp: var går gränsen för en kopia och när blir det ett nytt original? När blir en förfalskning något nytt och äkta? Fotoboken är en dubbelvolym innehållande hundratals dokumentära fotografier från Kairo med text av Yasmine El Rafie och Lars Berge.

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us